Exit Drosophila Suzukii
DS Mix weert de vervelende Suzukii

Leuke Suzuki

Vervelende Suzuki

Wapen tegen vervelende Suzuki

De Aziatische fruitvlieg lijkt dit jaar wat minder aanwezig. Voor wie er toch last van heeft, raden we DS-Mix van Plantosys aan met onderstaande aanpak

 • monitoring met vallen voor een goed beeld van de intensiteit van de plaag

 • hygiënische maatregelen : weghalen overrijpe vruchten

 • toepassen Ds-Kalk - bladbemester met afwerende werking tegen Drosophila suzukii

 • toepassen Cuprum - bladbemester met plantversterkende werking tegen bacteriën en schimmels

 • toepassen ManZincum - bladbemester met een afwerende werking tegen Drosophila suzukii, spint en wespen

Door deze combinatie toe te passen, gebeurt het volgende:

 • Door de kalk (97% Ca(OH)2) gaat de pH omhoog. Met Ds-Kalk wordt een pH van circa 12 op het blad verkregen. Voor het blad en de vruchten zelf is dit geen probleem, maar de eitjes en larven van de Drosophila verstikken hierdoor. Daarnaast heeft de hoge pH ook een werende werking op schimmels als echte meeldauw en Botrytis. Sommige schimmels kunnen minder goed leven in een pH van 12 en andere zelfs helemaal niet.
 • De partikels in de micro-koper (Cuprum), micro-mangaan en micro-zink (ManZincum) hebben een positieve elektrische lading. Deze lading zorgt ervoor dat de partikels aan de negatief geladen bladeren blijven plakken als kleine magneetjes. Zo treden er een aantal effecten naast elkaar op:

 • De kalk blijft veel langer op het blad zitten. Geen effect van slechts 2 dagen - zoals bij toepassing van alleen kalk - maar van 6 à 7 dagen. De Cuprum en ManZincum hebben een uitvloeiend en hechtend effect.

 • Door de hoge pH worden de ademhalingsbuisjes van zowel het Drosophila-eitje als van de larve aangetast en verstikken de eitjes en de larven.

 • Omdat daarnaast de Botrytis vermindert (neveneffect van de kalk), worden er minder geursignalen uitgezonden die de Drosophila-vliegen naar de plant lokken en worden de lokvallen aantrekkelijker.

 • Mn en Zn zelf hebben een afwerende werking op insecten in het algemeen. Dus de Drosophila, maar ook op spint, galmijten en wespen. Vooral wespen prikken gezonde vruchten aan, waarmee er vanuit deze vruchten extra geursignalen worden afgegeven, die op hun beurt weer Drosophila suzukii aantrekken. Minder wespen, minder geursignalen, minder Drosophila

Aanvullende voordelen:

De geadviseerde dosering van Ds-Kalk geeft geen residu. Deze toepassing kent geen wachttijd, noch veiligheidstermijn. Ze is ook veilig voor de nuttigen. Van het smaakpanel dat deze proef in aardbeien beoordeelde kon 90% geen enkel verschil proeven tussen behandelde en onbehandelde aardbeien. En de andere 10% gaf wel aan een klein verschil te proeven, maar kon niet aangeven wat precies. Verder vond geen enkele beoordelaar aardbeien niet lekker.

Voor kersen en bramen (met een hoger risico op kalkvlekken) kan de kalkvloeistof een dag vooraf gemengd worden in een aparte tank. Eventueel moeilijk oplosbare deeltjes zakken uit. Trek s'anderendaags uw spuittank vol vanuit het midden van deze voor-mix tank. Ds-Kalk reduceren van 150g naar 125g per 100L kan ook.

En tot slot :  één behandeling kost ongeveer 60 euro per hectare, afhankelijk van het aantal liters water dat gebruikt wordt. behandeling wekelijks te herhalen vanaf eerste vrucht (of eerste vangst Ds-vliegen) tot einde oogst.Exit Drosophila Suzukii
Office 22 oktober, 2019
Deel deze post
Archief