Compost Thee zelf brouwen - it's so easy

meer fotosynthese, beworteling, gezonde concurrentie, anti-stress

Compostthee onderhoudt een evenwichtig bodemleven, laat planten makkelijker nutriënten opnemen, versterkt de fotosynthese en beworteling.  Door gezonde concurrentie krijgen pathogenen het lastiger. Compostthee werkt redox-verlagend, een onmiddellijke anti-stresskuur.  Humusopbouw gaat versnellen door actiever bodemleven.  Compostthee is heel erg betaalbaar wanneer u zelf gaat brouwen : vanaf 7eur/ha per toepassing van 50L.  

Volledige kit 1000L

Wij leveren een volledige kit inclusief opstart ter plaatse : aangepaste 1000L tank, bubbelaar, industriële luchtpomp, weerstand met thermostaat, filters, pomp, ingrediënten, 

Kan voor akkerbouw ook groter, tot 2500L.

     Odoo • Tekst en afbeelding       
Odoo + afbeelding en tekst

Toepassing in tomaten

250L/ha druppelen via sprinklers elke 10-14dagen  (biologische kas)

Effecten :

  • snellere start

  • minder last van botrytis

  • minder last van extreme hitte

  • betere bewaring, sterkere geur

  • uitdrukkelijke klanten reacties op betere smaak

  • tot 3 weken langere najaarspluk

foto van 9 oktober toont een gewas dat nauwelijks aan het verouderen is