Strokenteelt resultaten 2020

Bodemstructuur zichtbaar verbeterd

In het 2de jaar van de strokenteeltproef bij Van den Borne Aardappelen is de bodemstructuur verder verbeterd, de kluit uit de rug valt mooi uiteen, zonder scherpe randen. 

Het meest opvallende is NIET te zien: de grond ruikt anders dan de gewone percelen, iets meer bosgrond geur.

Wil je dit zelf zien, zelf spitten en ruiken? Stuur ons een bericht en we nodigen je uit voor een rondgang met een paar collega's.

 
 
Odoo + afbeelding en tekst

Vergelijking met naastliggend maïsperceel

Op het Strokenteelt hebben we geen 'controle' plotjes behouden.  
We gaan voor een flink verschil op het hele perceel. 
Het perceel dat links achteraan grenst aan het proefperceel is even lang in gebruik (ontginning 1963/1964), in dezelfde rotatie, zelfde bemestingsaanpak, etcetera.
We gebruiken dit perceel als "controle" qua bodemstructuur en bodemleven.  
Kijk naar de scherpe kluiten (na maïs) en vergelijk met de kruimelvlaaien op het Strokenteelt perceel. Ook een mooi verschil in kleur!

Alle teelten gebeuren zonder kunstmest. We gebruiken compost, gevitaliseerde rundveedrijfmest (met impactpoeder), Plant Catalyst (micellair water met ligniet), meerdere passages met compostthee, gesteentemeel, gevitaliseerd pootgoed, plantgoed en zaaigoed, bodemverbeteraars voor snellere vertering en stimulering van de bodemschimmels, ...

Tijdens de teelt sturen we bij met sporenelementen en aminozuren, i.f.v. bladsapanalyses en/of hittestress.

Bedoeling is om ten allen tijden de fotosynthese op gang te houden zodat de de rhizosfeer plantexudaten kan omzetten in stabiele koolstof.

Over 3 jaar willen we een weerbare bodem hebben, die de vergelijking met een Bio perceel kan doorstaan.

65 ton uien (op de strook die niet was verstoven ... ), 65 en 70 ton Lady Anna op de aardappelstroken, die eigenlijk 4-5 weken te vroeg zijn stil gevallen (!).  1x bijbemesting met dunne fractie varkensmest in de rij bracht duidelijk meer opbrengst, uit te breiden voor volgend seizoen.

 
 

Mooie structuur na het rooien van 70 ton aardappelen zonder kunstmest

 

 
 

Bovenaan grond van het naastliggend maïsperceel, onderaan de Strokenteelt. Kijk naar het kleurverschil!

 

Bijbemesting met drijfmest tussen de rijen

In de proeven Aardappel in Strokenteelt en KunstMest-vrij hebben we bijbemest met deze mooie machine: 15 en 20m² dunne varkensdrijfmest (ongeveer 2,5kg N) 

De meeste mest loopt mooi langs de planten in de voor tussen de rijen. Hier en daar blijft wat hangen op het blad, maar daar hebben we achteraf geen verbranding van gezien.

Het bemestend effect is 10 dagen later duidelijk te zien in de gewasstand.