Combi-aanpak in Maïs
anders bemesten - beter verteren - biologie aanbrengen

Een driejarige proef op een perceel in Postel (B) maakt duidelijk dat onze combinatie aanpak werkt.

Combi-aanpak NAPAGRO : 

  • Drijfmest in 2 giften : 15m³ zodra het kan op de groenbemester, 25m³ vlak voor het zaaien

  • Geen kunstmest

  • Alasso bij het inwerken van de groenbemester : enzymen voor snellere vertering en boosten van schimmels

  • Brede biologiecoating op het zaad (mycorrhizae, bacteriën en trichoderma)

Controle (klassieke teeltwijze) :

  • 40m³ drijfmest in één keer vlak voor het zaaien

  • aangevuld met circa 24N kunstmest

Het verschil is duidelijk of de foto's.  

Resultaat kan nog beter door 2L Stimulus toe te voegen aan de onkruidbestrijding.  We zien dan minder remming van de herbicide en beter kolfontwikkeling.

In dit geval is er een netto meeropbrengst van ruim 200 eur/ha puur op basis van VEM/DVE-kost.  Hierbij komen nog de voordelen van de biologie op het zaad : meer vitamine A en E en meer anti-oxidanten (betere bewaring en goed voor koe-gezondheid), betere vertering, hogere gehaltes.

Tot slot vinden we ook fors minder nitraat terug in de bodem doorheen het teeltseizoen.  Dus geen slecht nieuws uit de peilbuizen.


Onderstaand filmpje is opgenomen vanuit het midden van de controlestrook. Het is duidelijk dat de maïs er veel slechter staat dan de behandelde stroken aan de 2 zijden.


 
 
NAPAGRO BV, Luc Meeuwissen 22 oktober 2019
Deel deze post
Archiveren