Over ons

 

Sinds 2016 staat regeneratieve of kringlooplandbouw hoog op onze agenda, eigenlijk nog voordat die termen echt populair waren.

Landbouw en veehouderij zijn gebaat bij een totale systeemaanpak. Door alle aspecten van een teelt of veebedrijf te bekijken, vermijden we dat een verbetering teniet gedaan wordt door verkeerde acties of praktijken elders in de kringloop.

Voor veel klanten betekent dat ook flink kennis bijschaven, met name over bodembiologie. Die kennisoverdracht nemen we graag voor onze rekening.

De overgang naar kringloopaanpak betekent niet dat alles op de schop moet.

Gelukkig bestaan er simpele ingrepen die iedereen toelaten om in kleine stappen te starten. 

De brede aanpak vergt veel kennis. Daarvoor putten we uit een breed netwerk van collega-adviseurs, bodemspecialisten en leveranciers. 

Geboeid door innovatie zetten we ook mooie stappen in quantum landbouw, met vitalisers en meer.


Luc Meeuwissen