Partner voor vitale, regeneratieve landbouw


Regeneratieve Landbouw


De kringloop in gang trappen in een paar eenvoudige stappen...

Compostthee


Mineralen vrijmaken, pathogenen remmen, bodemstructuur verbeteren,... Compostthee heeft meerdere functies...

Melkvee


Herkauwers spelen een belangrijke rol in regeneratieve landbouw. Koeien en geiten die goed gevoed worden produceren immers een topproduct :   rijpe mest vol leven en energie ...

Vitaliseren


Gebruik de kracht van schelpkalkfrequenties in het veld, in de kas of in de stal ...

Biocomplex : EKOGEA