https://napagro.odoo.com/blog/nieuws-38/mooie-suikergetallen-in-de-bieten-89

Vitaliseren

gebruik de kracht van schelpkalkfrequenties in het veld, in de kas of in de stal

Odoo + afbeelding en tekst

 

In samenwerking met Aqua Aurora ontwikkelen we toepassingen van vitalisatie voor de landbouw. Aqua Aurora is al jarenlang ontwerper van water vitalisers op basis van schelpkalk frequenties en beschikt over een schat aan testgegevens. Hieruit blijkt duidelijk een positief effect op de menselijke gezondheid.

Sinds begin 2019 hebben we een hele reeks proeven gedaan met het vitaliseren van zaaigoed, pootgoed, plantgoed, drijfmest en bodemverbeteraars.

 
 

Zowel in 2019 als 2020 haalden we in aardappelproeven bij het PraktijkCentrum voor PrecisieLandbouw te Reusel een verbazende meeropbrengst door het  vitaliseren van drijfmest . De proef van 2020 werd op een beregend perceel met erg lage EC uitgevoerd, met de gekende hete temperaturen. Het effect ven de gevitaliseerde drijfmest liep op tot +30% meer netto opbrengst, met vooral een duidelijk verschil in  maatsortering.

De effecten van vitalisatie op water zijn al bekend. In vitaal water zijn de  mineralen beter opneembaar  (calciet wordt aragoniet, een structuur die makkelijker door de celwand gaat). Wellicht speelt dit effect bij drijfmest ook, voor het bodemleven én de plant.

Odoo + afbeelding en tekst
Odoo + afbeelding en tekst

Het vitaliseren van plantgoed geeft ook mooie effecten :

  • meer scheuten en boomvolume bij fruitboompjes
  • betere gewasontwikkeling in zoete aardappel en diverse koolsoorten,
  • gelijkvormigere kalibers en minder aantasting in prei ...

Zaaigoed vitaliseren leverde al

  • zwaardere kolven in maïs,
  • meer eiwit in graan,
  • betere opkomst in gras,
  • meer suiker in bieten.
Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo • Tekst en afbeelding

Drijfmest door een Schelpkalk Vitaliser pompen geeft niet alleen een flinke meeropbrengst, maar ook hogere mineralen en sporenelementen opname in het gras.  Dat blijkt uit de bladsapanalyses, maar komt ook terug in de ruwvoer analyses uit aparte balen.

Onderstaande proef is uitgevoerd door een onafhankelijk adviseur op eigen grond.

Uit deze en vele andere proeven blijkt telkens dat met schelpkalk gevitaliseerd water ervoor zorgt dat mineralen en sporenelementen makkelijker doorheen de celwand geraken.  Het vitale water werkt als een super gesmeerde transportband om de cellen voeding aan te reiken en afvalstoffen makkelijk af te voeren.

Het is daarom een uitstekend idee om drinkwater van mens en dier altijd te vitaliseren. Hetzelfde geldt voor het water van de veldspuit, verhoogde opname kan daarbij product besparen.

Zaaizaad vitaliseren

In dit Bio Spelt perceel heeft het gevitaliseerde zaad veel minder last gehad van de vorst. Het niet-behandelde deel heeft wel duidelijk een tik gehad en staat veel dunner.

Het niet-behandelde profiteert hierdoor van meer aanwezige voeding per plant (staat donkerder). Er zijn echter zoveel open plekken dat de opbrengst toch lager gaat zijn en onkruidbeheersing een ramp wordt.

Zaad vitaliseren gaat razendsnel, 60ha maïszaad is in goed 15 minuten geflikt. Net zoals bij pootgoed is er vaak in opkomst of gewasstand weinig verschil te zien. Wanneer we kolven gaan wegen, dan vinden we wel een duidelijk verschil.


En verder ....

Vitaliseren van snijbloemen zorgt voor een langere houdbaarheid. Vitaal irrigatiewater geeft een hoger plantgewicht in bloementeelt en een betere bewaring in tomaten.  Ook in veevoer vinden schelpkalk vitalisers trouwens hun plek. 

Meer weten over wat schelpkalk vitalisers doen voor de menselijke gezondheid ?  Dat is uitgebreid onderzocht d.m.v. electro-acupunctuur metingen (EAV).  Surf even naar aqua-aurora.nl 

U kunt bij ons terecht voor aankoop van alle producten van Aqua Aurora.

Odoo + afbeelding en tekst
Odoo + afbeelding en tekst
ZELF PROBEREN ?

De drijfmestvitaliser is per dag te huur.  Voor een paar tientallen euro per hectare kunt u zelf oordelen, op uw eigen land.

Met de grote vitaliser komen we in loonwerk bij u op het erf zaaigoed, plantgoed, pootgoed, etc vitaliseren.

Uiteraard kunt u ook op vaste basis over een vitaliser beschikken.

Interesse in de toepassingsmogelijkheden of gewoon nieuwsgierig naar detail resultaten?

Stuur een bericht of bel de Vitale Hotline : +32 476 79 79 11