BioComplex van EKOGEA

Hoe werkt BioComplex ?

BioComplex wordt met een speciaal extractieproces gewonnen uit de bruine alg Ascophyllum Nodosum. Dit proces zorgt ervoor dat een aantal specifieke molecules intact blijven : polyuronzuur met een  zeer hoge ionen uitwisselingscapaciteit en oligosaccharides als  ideale voeding voor microbiologie.

Biologie ligt aan de basis van talrijke processen:  vertering in de darm, afbraak van organisch materiaal, methaanproductie in biovergisters, nutriëntenvrijmaking in de bodem, mest- en afvalwaterverwerking . In al deze processen zorgt BioComplex voor betere omstandigheden én voeding voor de biologie die daardoor beter haar werk doet.   

BioComplex F voor drinkwater : Voerconversie + Diergezondheid

BioComplex F is een vloeibare toevoeging voor het drinkwater voor alle dieren. De darmbiologie wordt gestimuleerd en dit leidt tot een sterkere gezondheid en betere voerconversie.  Ook in de darmen komen schadelijke gassen voor die door BioComplex geneutraliseerd worden. 

Ontdek meer

BioComplex S voor stalhygiëne

BioComplex S wordt verneveld in stallen als een 100% natuurlijk en organisch hygiënemiddel.  Schadelijke gassen zoals NH3 (ammoniak) H2S (Waterstofsulfide) worden omgezet naar de inerte, ongevaarlijke stoffen NH4 (ammonium) en elementaire zwavel.

Geuroverlast wordt fors gereduceerd. Dieren hebben minder last van longaandoeningen. In kippenstallen valt op dat de mest droger is en dat er minder problemen zijn met slechte poten en bloedluizen

Ontdek meer

BioComplex 900 voor sterkere gewassen  

Bio Complex 900 wordt als bladtoepassing of zaadcoating gebruikt in akkerbouw en groenten/fruitteelt. Toegepast op jonge gewassen zien we een verbeterde beworteling en sterkere rhizosfeerbiologie.

BioComplex 900+2 is een variant voor zaadcoating die ook een afwerend effect heeft tegen bodemvreters en vogels.  

Uniek Biogas concept : microniser, concentrator en H2E waterzuivering

Goran Dordic, R&D verantwoordelijke van EKOGEA, heeft een lange staat van dienst in de Biovergisting. Hij heeft het volledige concept herdacht met als uitgangspunt "hoe creëren we de beste leefomstandigheden voor de biologie in een vergister ?".

  • tot 50m³ biogas uit rundveedrijfmest?
  • tot 70% kippenmest als input zonder NH3 en H2S problemen?
  • verblijftijd van slechts 8 à 10 dagen?
  • dunne fractie zuiveren tot oppervlaktewater quasi zonder energieverbruik?

Dat lukt door de combinatie Microniser + BioComplex + Concentrator + H2E ...   
Ook prima toepasbaar als upgrade op bestaande plants. 

Ontdek meer

Mestverwerking met de Concentrator + H2E

2 componenten uit de Biogas oplossing worden ook ingezet voor het verwerken van drijfmest.  De dunne fractie van een vijzelpers wordt verder ingedikt in de Concentrator. Hier wordt tot 95% BOD/COD reductie gerealiseerd.  De dunne fractie (grijs water) wordt in een eenvoudige H2E anaerobe waterzuivering verder gezuiverd tot irrigatiewater of oppervlaktewater.

Ontdek meer