CarbonCredits met Nutrigeo

 
 
 
 

Toepassing van Nutrigeo gaat het bodemleven aanjagen, vooral schimmels, door het toedienen van specifieke voeding en signaalstoffen.

De schimmels zorgen voor betere structuur, porositeit, snellere mineralisatie en opname van mineralen etc.

Het gevolg is een snellere humusopbouw en dus CO2 berging.

Gaïago, de producent van Nutrigeo, heeft dit effect uitgebreid laten testen en certifiëren door externe labo's. Wie gedurende 5 jaar Nutrigeo gebruikt, kan aansluiten op het Carbon Credit programma van Gaïago.

Gaïago garandeert op dit moment een koolstofcredit prijs van 30 eur/ton CO2 equiv. voor de percelen die aan de voorwaarden voldoen. De voorwaarden in het kort : pH water >6 ; OS% < 2,5% ; zichtbare structuurproblemen (die zijn er quasi altijd ...)

Uit de eerste 100 proefpercelen blijkt dat 3ton/jaar opbouw bijna altijd gehaald wordt, maar vaak ook hogere CO2 berging van 5-6ton/jaar, en af en toe een uitschieter van 9-10ton/jaar.

Bodemverbetering kan zo een opbrengstenpost worden. Het gunstige effect in teeltopbrengst en minder behoefte aan beregening komt er gratis bij.


Praktisch :

  • Bodemmonsters Organisch Stof / humus : Gaïago stuurt een bodemlab langs om stalen te nemen voor de eerste toepassing van Nutrigeo, een nulmeting dus. Nadien wordt gemonsterd in jaar 3 en jaar 5.
  • De landbouwer sluit een contract met Napagro waarbij gedurende 5 jaar elk jaar min. 25L/ha Nutrigeo toegepast wordt.
  • De landbouwer betaalt een deelnamefee per hectare (25eur bij min. 20ha) voor deelname aan het programma. Deze fee dekt labkosten, certificatie en IT kosten voor het platform waarop alles beheerd wordt.
  • In jaar 3 wordt 80% van de behaalde credits in jaar 1 t/m 3 uitbetaald, op basis van het bodemstaal van jaar 3.
  • In jaar 5 wordt 100% uitbetaald over de 5 jaar.
  • De landbouwer kan kiezen om makkelijk online te verkopen via het platform, maar kan de credits ook zelf verkopen aan bv. een lokaal bedrijf dat CO2 uitstoot wil compenseren.
  • Mocht er in jaar 3 om één of andere reden onvoldoende opbouw zijn, dan kan de landbouwer uitstappen en betaalt Gaïago de deelnamefee gewoon terug.
  • Voldoet u niet aan de Criteria pH en OS% ? Dan kunt u toch deelnemen, alleen betaalt Gaïago dan de fee niet terug indien u wenst uit te stappen na jaar 3.

Interesse, maar wilt u het wat voorzichtig aanpakken ? Doe dan een proef op 2 percelen (kannen van 20L beschikbaar).  Check zelf de betere vertering met de onderbroekentest (graven we samen in en uit) en controleer de structuurverbetering met de zeeftest, observaties van aggregaatvorming, regenwormengangen, plassen water bij hevige regenval, etc.