Melkvee

herkauwers spelen een belangrijke rol in regeneratieve landbouw

We kijken graag naar het totaalplaatje: de samenhang tussen mestkwaliteit, bodemleven, voerkwaliteit en diergezondheid.

Onze aanpak rust op volgende peilers, die onderling met elkaar verbonden zijn:

  • Kinsey-Albrecht bodemanalyse om correct te bekalken en sporenelementen aan te vullen. Dit is belangrijk om kunstmest te kunnen minderen, bodemleven het juiste huis te bieden (lucht/water) en de eiwitkwaliteit te verhogen.

  • Drijfmest verbeteren : gif weren uit de put, voeren naar een laag ureumgetal, ph van de drijfmest zo dicht mogelijk bij de 7 houden, geen kalk, ... en  natuurlijk drijfmest vitaliseren.

  • Kunstmest afbouw : KAS switchen we graag naar een trage ureum meststof met C-keten en zonder nitrificatieremmer, we zoeken kwaliteit, dus liever laag OEB, laag nitraat, veel suikers dan torenhoge eiwitgehaltes.

  • Bodemleven stimuleren : compost, bodemstimulatoren, gespreide bemesting, compostthee, zaadcoating met mycorrhiza mixen, steenmeel, ...

  • Impactpoeder in het rantsoen kan in bepaalde gevallen een significante verbetering geven. Het vangt mycotoxines, virussen en bacteriën, heelt wondes, buffert een beetje en zorgt voor een betere weerstand.  Vaak zien we mortellaro en andere problemen weg ebben.  De mest heeft een lagere pH, een hoger % organisch gebonden N, heeft minder uitstoot en werkt aantoonbaar beter op het land.   Impactpoeder werkt overigens uitstekend voor biggen, aan een meerkost van een paar euro per ton voer.

Odoo • Tekst en afbeelding
  • Gevitaliseerd drinkwater voor dier en mens : doe de test met onze plaat en oordeel zelf.

  • Fotosynthese tuning : brixmeting en bladsapanalyses kunnen gebruikt worden om gebreken in de plant op te sporen.  Een bladsapanalyse is juister dan een bodemmonster.  De juiste bijsturing kan soms flinke effecten geven qua groei en inhoud.  Het mooie aan dit systeem is dat een betere fotosynthese niet alleen meer en beter voer geeft, maar ook tegelijk zorgt voor meer humusopbouw.  Het effect reikt op die manier verder dan één snede.

Odoo • Tekst en afbeelding