Melkvee

herkauwers spelen een belangrijke rol in regeneratieve landbouw

We kijken graag naar het totaalplaatje: de samenhang tussen mestkwaliteit, bodemleven, voerkwaliteit en diergezondheid.

Onze aanpak rust op volgende peilers, die onderling met elkaar verbonden zijn:

  • Kinsey-Albrecht bodemanalyse om correct te bekalken en sporenelementen aan te vullen. Dit is belangrijk om kunstmest te kunnen minderen, bodemleven het juiste huis te bieden (lucht/water) en de eiwitkwaliteit te verhogen.
  • Drijfmest verbeteren : gif weren uit de put, voeren naar een laag ureumgetal, ph van de drijfmest zo dicht mogelijk bij de 7 houden, geen kalk, ... en  natuurlijk drijfmest vitaliseren.
  • Kunstmest afbouw : KAS switchen we graag naar een trage ureum meststof met C-keten en zonder nitrificatieremmer, we zoeken kwaliteit, dus liever laag OEB, laag nitraat, veel suikers dan torenhoge eiwitgehaltes.
  • Bodemleven stimuleren : compost, bodemstimulatoren, gespreide bemesting, compostthee, zaadcoating met mycorrhiza mixen, steenmeel, ...
  • Impactpoeder in het rantsoen kan in bepaalde gevallen een significante verbetering geven. Het vangt mycotoxines, virussen en bacteriën, heelt wondes, buffert een beetje en zorgt voor een betere weerstand.  Vaak zien we mortellaro en andere problemen weg ebben.  De mest heeft een lagere pH, een hoger % organisch gebonden N, heeft minder uitstoot en werkt aantoonbaar beter op het land.   Impactpoeder werkt overigens uitstekend voor biggen, aan een meerkost van een paar euro per ton voer.
  • Seacrop zeemineralen zijn zeer goed opneembaar en laten meestal snel effect zien qua vachtglans, alertheid, bronstigheid, gehaltes en algemene conditie.
Odoo • Tekst en afbeelding
  • Gevitaliseerd drinkwater voor dier en mens : doe de test met onze plaat en oordeel zelf.
  • Fotosynthese tuning : brixmeting en bladsapanalyses kunnen gebruikt worden om gebreken in de plant op te sporen.  Een bladsapanalyse is juister dan een bodemmonster.  De juiste bijsturing kan soms flinke effecten geven qua groei en inhoud.  Het mooie aan dit systeem is dat een betere fotosynthese niet alleen meer en beter voer geeft, maar ook tegelijk zorgt voor meer humusopbouw.  Het effect reikt op die manier verder dan één snede.
Odoo • Tekst en afbeelding
 
 

Kringloop Onderzoek VBBM - Peter Vanhoof

In opdracht van de VBBM (Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu) onderzocht Peter Vanhoof de stikstofbenutting in grasteelt bij verschillende doseringen van drijfmest, en vergeleek tegelijk injecties vs bovengrondse toepassing.
Duidelijk blijkt dat een lagere dosis drijfmest, bovengronds aangewend, een beter bodemleven geeft én een hogere stiksrofbenutting (meer eiwit uit de drijfmest terug te vinden in de kuilanalyses).
verder komen nog een aantal goede/slechte praktijken aan bod / over kalk en pH in de put, over molybdeengehalte en N-omzetting.

Napagro is erg tevreden dat we dit onderzoek mee mochten sponsoren.

Graag presenteren we deze studie samen met andere onderzoeken op een studiemiddag van melkveehouders.

Stuur een bericht naar info@napagro.eu als u het volledige onderzoeksrapport graag per mail ontvangt.

Minder kosten door een gezonde biologie

De regeneratieve aanpak door medestrijder Peter Vanhoof in een mooie video gegoten. Het is onmogelijk om het bodemleven los te zien van andere praktijken op het bedrijf.

Het is ook al maar moeilijker om een rendabel landbouwbedrijf te voeren op bodems zonder sterk ontwikkeld leven. Daarom heeft de integrale aanpak meer succes : bodemanalyse, bemesting, plantvoeding, bodembewerking, rotatie, groenbemester, ruwvoer, vitalisatie,... het hangt  aan mekaar. En dat geldt niet alleen voor een melkveebedrijf .

 
 
 
 

Het draait om de boer!

Deze reportage laat zien hoe een groepje boeren uit de regio Lunteren zelf het regeneratieve/natuur-inclusieve heft in handen nemen. Ze experimenteren volop met drijfmestverbetering, compostthee, gesteentemeel, kruidenrijk grasland, vetzuuranalyse, kruiden in het rantsoen ... om krachtvoer en kunstmest inputs tot een minimum te herleiden.

Hun bodem en koe-gezondheid gaan met sprongen vooruit. Ook bij de deelnemers die 11 000 liter melken.