Dairy cattle

ruminants play an important role in regenerative agriculture

We like to look at the total picture: the relationship between manure quality, soil life, feed quality and animal health..

Our approach is based on the following pillars, which are interconnected:

  • Kinsey-Albrecht bodemanalyse om correct te bekalken en sporenelementen aan te vullen. Dit is belangrijk om kunstmest te kunnen minderen, bodemleven het juiste huis te bieden (lucht/water) en de eiwitkwaliteit te verhogen.

  • Improve slurry: keep poison out of the pit, feed it to a low urea, keep the pH of the slurry as close to 7 as possible, no lime, ... and of course revitalize slurry.

  • Fertilizer reduction: KAS we are happy to switch to a slow urea fertilizer with C chain and without nitrification inhibitor, we are looking for quality, rather low OEB than sky-high protein levels.

  • Stimulate soil life: compost, soil stimulators, spread fertilization, compost tea, seed coating with mycorrhizal mixes, stone meal, ...

  • Impactpoeder in het rantsoen kan in bepaalde gevallen een significante verbetering geven. Het vangt mycotoxines, virussen en bacteriën, heelt wondes, buffert een beetje en zorgt voor een betere weerstand.  Vaak zien we mortellaro en andere problemen weg ebben.  De mest heeft een lagere pH, een hoger % organisch gebonden N, heeft minder uitstoot en werkt aantoonbaar beter op het land.   Impactpoeder werkt overigens uitstekend voor biggen, aan een meerkost van een paar euro per ton voer.

Odoo • Tekst en afbeelding
  • Vitalized drinking water for animals and humans: take the test with our plate and judge for yourself.

  • Fotosynthese tuning : brixmeting en bladsapanalyses kunnen gebruikt worden om gebreken in de plant op te sporen.  Een bladsapanalyse is juister dan een bodemmonster.  De juiste bijsturing kan soms flinke effecten geven qua groei en inhoud.  Het mooie aan dit systeem is dat een betere fotosynthese niet alleen meer en beter voer geeft, maar ook tegelijk zorgt voor meer humusopbouw.  Het effect reikt op die manier verder dan één snede.

Odoo • Tekst en afbeelding