Regeneratieve Landbouw

de kringloop in gang trappen in een paar eenvoudige stappen

Regeneratieve landbouw moet geld opbrengen voor de boer en liefst via een goed saldo , niet via een hoop subsidies met bijhorende regeltjes. Kringlooplandbouw vraagt om eerst naar het geheel te kijken, i.p.v. elk onderdeel apart proberen te optimaliseren. Een sterk actief bodemleven is de basis van elk rendabel agro-bedrijf en dat moeten we bij elke beslissing in gedachten houden.

Samenwerking tussen akkerbouwer en veeteler levert het mooiste saldo en biedt wederzijds meer kansen. In het andere geval gaat de tussenhandel met de centen aan de haal.

Onze aanpak start met drijfmestverbetering, met een kinsey-analyse (Ca/Mg bezetting van het CEC) en een gesprek over teeltrotatie. De basis goed zetten kost vaak het minste geld. We werken hiervoor samen met SoilMasters. EC-bodemscans en Kinsey analyses kunnen door hen gecombineerd worden tot taakkaarten voor strooiers.

Bodems met een correcte Ca/Mg zijn efficiënter met stikstof en een leuker huis voor biologie.

Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo + afbeelding en tekst

Aanvoer van organische stof is essentieel, maar voor de opbouw van stabiele humus geraken we veel verder met een goede fotosynthese. We leren u die fotosynthese tunen.

Het doel van onze aanpak is om een weerbare, rendabele teelt neer te zetten die gebruik maakt van de natuurlijke afweermiddelen aanwezig in een levende bodem.

Een groeiparcours kiezen dat buiten het speeldomein van pathogene schimmels, oomyceten, bacteriën en virussen ligt.  Het pad van de groene pijlen op het schema hiernaast.  We steken onze energie liever in het managen van de omgeving (pH-redox-EC) dan in het bestrijden van individuele ziektes en plagen.

Odoo • Tekst en afbeelding
 
 

Al naargelang de teelten en hun saldi, de gewenste verandersnelheid en het beschikbare machinepark, maken we een plan op maat.

De start hoeft niet op een grote oppervlakte. Het is beter om een paar dingen tegelijk te veranderen op een kleinere oppervlakte.

Tijd nemen om te herscholen, om de bodem mee te inspecteren is veel belangrijker.

De switch naar regeneratieve landbouw vindt niet alleen in bodem en gewas plaats, maar start eigenlijk tussen de oren van de teler.

 

Odoo • Tekst en afbeelding

Doorschakelen naar regeneratieve landbouw heeft vele facetten en stadia.

U kunt bij ons terecht voor advies rond drijfmestkwaliteit, compostering, compostthee, bodemanalyses (incl. biologie), steenmeel, groenbemesters, reductie gewasbescherming, bijsturing met sporenelementen, efficiëntere bladbespuitingen.