Drijfmest, Emissie en Stikstofbenutting

Emissie en N-efficiëntie van drijfmest,

het rapport dat elke melkveehouder moet lezen ... en eigenlijk elke akkerbouwer

Niet zonder trots presenteren we hierbij het rapport van de studie "Drijfmest, Emissie en stikstofbenutting"

Deze studie werd uitgevoerd door Peter Vanhoof en Anton Nigten in opdracht van de VBBM en 10 sponsorende bedrijven, waaronder Napagro.

De grote verdienste van deze studie is dat ze kijkt naar de totale kringloop i.p.v. naar geïsoleerde deelaspecten (zoals dichte stalvloeren of emissie bij het uitrijden);

Opvallende uitkomsten en aandachtspunten qua emissie:

 • Geen enkel product of behandeling van mest geeft in alle gevallen een daling van NH3 emissie: er is geen enkelvoudige magische oplossing om uitstoot te doen dalen

 • Een fors lagere uitstoot tot -30% is wel mogelijk door een aangepast rantsoen, aangevuld met een aantal goede praktijk:

        > sturen op een erum < 20  (zie blz. 14)

        > geen chemie in de mestput (formaline, reinigingsmiddelen)

        > geen kalk in de boxen (dit verhoogt de PH en hierdoor meer NH4 > NH3 omzetting)

        > beluchten van de put, steenmeel in de boxen, Impactpoeder in het rantsoen, ...


Qua benutting van stikstof op het land (KGs N bemesting omgezet naar KGs eiwit in 1° snee) vallen onder meer volgende punten op :

 • lagere dosering werkt veel beter : max 20m² per keer en liefst minder

 • later is beter : liever pas in maart bemesten i.p.v. februari, in verband met bodemtemperatuur

 • bovengronds bemesten laat toe om meer dan 100% benutting te behalen : m.a.w. het bodemleven geeft extra N-bemesting en maakt zo een flinke besparing op kunstmest mogelijk. (blz. 21)

 • water toevoegen werkt beter (minder schade aan bodemleven)

 • kunstmestgebruik bovenop goede drijfmest verlaagt de N-efficiëntie (dit is vooral een C/N kwestie)

 • voldoende Molybdeen en Boor zijn belangrijk voor een goede stikstofbenutting

 • hoge OEB waardes in het voer geven een lagere N-benutting (blz. 26)

We raden aan om dit rapport te lezen en te verspreiden in lokale studieclubs en kringen. Breng het ook ter tafel bij overleg met de lokale overheid, met natuurverenigingen en op bijeenkomsten van boerenorganisaties.

Peter Vanhoof heeft een boeiende lezing samengesteld van ongeveer 2,5 à 3 uur, die de impact van nog meer variabelen inzichtelijk maakt. Een aantal slides zijn in deze mail geplakt. Een lezing boeken kan via ons of rechtstreeks bij Peter.

Bedoeling is om deze studie te herhalen in het voorjaar 2021, op grote schaal en nog breder qua analyse:

 • N-benutting uitbreiden van 1° snede naar alle snedes in een jaar

 • toevoegen van Kinsey bodemanalyses

 • uitspoeling van nitraat in de bodem

Akkerbouwers doen er goed aan om zich de kenmerken van goede drijfmest eigen te maken en hiervoor wat meer over te hebben. We denken aan pH < 7 ; EC < 1,5 ; organische gebonden N > 55% van totale N.

Onze proeven laten zien dat goede drijfmest +10% meeropbrengst kan leveren vergeleken met 'gemiddelde drijfmest'.

Lokaal gesloten kringlopen brengen op die manier veel geld op voor veehouder en akkerbouwer.

Voor 2020 staan weer een paar mooie proeven qua bemesting op stapel:

 • kan de combinatie "verbeterde drijfmest + compost" helpen om de kunstmestgift met 50% tot 75% terug te schroeven in aardappelteelt?

 • hoe pakt bovengronds bemesten uit t.o.v. injectie in de akkerbouw (4 jaren proef)?

 • kan kunststofvrije akkerbouw rendabel worden door het bodemleven tegelijk actief te stimuleren (4 jaren proef)?


Meer weten over onze aanpak of interesse in een lezing? Stuur even een bericht.

Drijfmest, Emissie en Stikstofbenutting
Office 1 april, 2020
Deel deze post
Labels
Archief