Ontdek het bijzondere Gaïago gamma
rendementsverbetering in alle teelten
Odoo afbeelding en tekstblok

De Bretoenen van Gaïago hebben een mooi gamma dat zelfs in laag salderende akkerbouwteelten rendabel is. Bodemverbetering door snellere vertering van teeltresten, reductie van pathogene micro-organismen, urease remming en vermenigvuldiging van het goede bodemleven door een uitgekiende voeding.  De grond verandert zichtbaar van structuur.  Azotobacters en de mucilaginosus bacterie zorgen voor extra stikstof en vrijmaking van vastgelegde mineralen. Zeer eenvoudig toe te passen met de veldspuit, combinatie met bepaalde andere middelen mogelijk.


Free N 100

Stikstof op het ritme van de plant

Door het stimuleren van Azotobacter zorgt Free N voor extra aanvoer van +/- 20 à 30 eenheden stikstof. De azotobacter leeft in symbiose met de plant in de rhizosfeer, onttrekt stikstof aan de atmosfeer en geeft die aan de plant in ruil voor plantsuiker. Azotobacters laten zich niet uitspoelen. Hoe meer stikstof de plant kan gebruiken, hoe harder ze de azotobacters laat werken.

Te doseren zodra er wat wortels aanwezig zijn. Kan ook in druppelbevloeiing. Vraag naar de uitgebreide testresultaten in vele teelten. Ideale stikstof aanvulling in Bio teelten.
Free PK

Maakt vastgelegde mineralen vrij

De Bacillus mucilaginosus maakt door zuurafscheiding en enzymeproductie de vastgelegde mineralen in de bodem vrij. Het gevolg is een aantoonbare stijging van mineralen in het plantsap. De plant heeft minder last van tekorten en kan volop groeien.

Kan samen met Free N gedoseerd worden. Vraag naar de sterke resultaten in voedergras : tot 100% meer Ca en 80% meer Mg; mooie verhoging van VEM/ha in combinatie met Alasso en Free N.

Deze bacterie is trouwens een sterke rhizosfeer bezetter waardoor hij ook minder kans laat aan pathogene organismen.

Odoo + afbeelding en tekst

Free N + Free PK als perfecte Combi

Op de streep af ... links werd Free N + Free PK samen toegepast, 
16 dagen voor het nemen van de foto.
(Klunderhoeve Melkvee - Deventer)


Alasso

Verteert teeltresten, remt pathogenen

Alasso helpt om teeltresten sneller te verteren, Hierdoor hebben de rhizosfeer bacteriën minder last van de afbraakproducten die bij anaêrobe vertering vrijkomen. Het bodemleven gaat meer floreren. Het resultaat is een bodem met een betere lucht-en waterdoorlaatbaarheid. Alasso wordt toegepast in het begin of einde van de teelt, bv. op graan of maïs stoppel of voor het onderwerken van winterbedekking.

Alasso heeft ook een remmende werking op een aantal pathogene organismen. Die krijgen het gewoon lastiger om te ontwikkelen omdat Alasso zorgt voor een omgeving waarin ze het minder goed doen.

Blader even door de presentatie onderaan om een paar mooie voorbeelden te ontdekken. Bel ons voor de juiste toepassing in uw teelt.Nutrigeo

Verbetert het bodemleven en de N-Cyclus

Nutrigeo verbetert het bodemleven en laat vooral het aantal bodemschimmels stijgen. Deze spelen een belangrijke rol bij het fixeren van koolstof. Het goede bodemleven laat minder plaats aan het slechte... waardoor bodemziektes gereduceerd worden.

Nutrigeo optimaliseert ook de stikstof cyclus en vermindert vervluchtiging door urease.

Nutrigeo bevat een deel Alasso en breekt hiermee ook teeltresten af. Kan het ganse jaar door gebruikt worden. Is een ideale Bed & Breakfast om de 2 Free's te ontvangen. De combinatie van Gaïago producten geeft vaak een synergie effect.

Probeer de combinatie van Alasso + Free N + Free MIN vanaf 119 euro/ha. Een bodeminvestering die zelfs in de laagste salderende graangewassen 2 tot 3 maal terugverdiend wordt.

Het effect van Nutrigeo als bodemlevenbooster!

Nutrigeo trapt het bodemleven terug in gang en zorgt vooral voor een toename van de gunstige schimmelpopulaties

Betere vertering, betere opname van mineralen, minder stikstofverliezen, rullere structuur door glomalineproductie.

Nutrigeo werd hier toegepast op de graanstoppel in augustus 2020.

Het effect in de groenbemester was erg duidelijk. En dat blijft zo in de maïsteelt.  Notabene op het slechtere deel van het perceel …

 

 
 

14% hoger kolfgewicht in de maïs die 40L Nutrigeo kreeg!

  • Augustus 2020: 40L Nutrigeo gespoten op graanstoppel ... op het slechtere stuk van het peceel
  • Najaar 2020: al na een paar weken duidelijk meer massa en kleur in de groenbemester
  • Zomer 2021: duidelijk hogere en donkerdere maïsplanten; betere zeeftest en betere verteringstest
  • Oogst: 14% meer kolfgewicht!


Nutrigeo in bieten ... the sequel ...

De onbehandelde zone heeft flink last van de hitte, terwijl de Nutrigeo strook nog even kan wachten op beregening.

Advies = 30L Nutrigeo bij het inwerken van oogstresten, 100eur/ha in IBC 1000L, al terugverdiend met één uitgespaarde beregening!

 
 
Ontdek het bijzondere Gaïago gamma
Office 22 oktober 2019
Deel deze post
Archiveren